ที่พักแนะนำเพื่อสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม

ลำดับ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์
1. โรงแรม W Station 097 049 2626
2. โรงแรม เซนนิค (Zenniq) 02 466 4999
3. โรงแรม The Ex Capital
4. โรงแรม อัยยะปุระ กรุงเทพ 02 862 1611
5. The Star of Sathorn Hotel 02 042 2339
6. Ibis Bangkok Riverside Hotel 02 659 2888
7.
8.
9.
Shares