การประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย
(The 7th Thailand Bike and Walk Forum) 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่  7

The 7th Thailand Bike and Walk Forum; Think Globally,Bike Walk Locally
ส่งเสริมเดิน ปั่น เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเนือยนิ่ง ระดับท้องถิ่น สร้างสุขภาพดีให้เมืองให้โลก

Think Globally, Bike – Walk Locally

Shares